Dünya ve Türkiye’de pvc kullanımı

Dünya plastik sektörü üzerinde her geçen yıl biraz daha dururken ülkelerde birbiri ardına bu ekonomik ve bir o kadar da dayanıklı olan malzemeyi her türlü alanda kullanabilmenin gayreti içerisine giriyorlar. Bugün plastik denildiğinde dünya pazarına baktığınız zaman PVC’nin ciddi bir ivme kazanmış olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun en önemli nedenlerinin başında da büyüyen inşaat sektörü geliyor. Peki, PVC sektöründe bir Pazar araştırması yapıldığında nasıl sonuçlar ortaya çıkıyor detaylıca bir bakalım.

PVC Sektörü Pazar Araştırması

Pazar araştırmasına baktığımız zaman yukarıda da belirttiğimiz gibi büyük bir ivme kazanmış olan inşaat sektöründen başlamak gerekiyor. Dolayısıyla bugün özellikle Türkiye’de ekonominin lokomotifi konumunda olan sektörün 2017’nin ilk yarısında % 3,5 oranında büyüdüğü biliniyor. Bu da bir anlamda önceki yıllara göre büyümenin biraz daha yavaşladığını bize gösteriyor. İnşaat sektöründeki bu büyüme aynı zamanda farklı sektörlerinde kalkınmasına neden oluyor. Örneğin PVC sektörü; Çünkü bugün yeni yapılan konutların tamamında PVC sistemler kullanılıyor demek yerinde olacaktır. Bu da inşaat sektörüyle birlikte buranın giderek büyüdüğünü bize gösteriyor

 

Buradan yıla çıkarsak 2018 ve 2019 yılı büyüme verilerine baktığımız zaman sektörün biraz daha fazla ayaklanacağı tahmin ediliyor. Bu yıl inşaat sektöründe her ne kadar durulganlık yaşanıyor gibi görünse de aslında büyük projelerinde ardı ardına hayata geçirildiğini görebiliyoruz. Üstelik kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan konutlar PVC sektöründeki hareketlenmeyi de kamçılıyor.

Dünya ve Türkiye plastik sanayinde bir adım daha ileriye doğru giderken. Bugün Türkiye’nin plastik sanayinde dünyada 3. Konumda olduğu da biliniyor. Dolayısıyla biz bu sektör içerisinde hem kalitemizi hem de güvenli bir marka olduğumuzu kanıtlamış durumdayız.

Plastik Kapı ve Pencere Üretimi

Son 20 yılı değerlendirdiğimiz de plastik malzemelerinde özellikle PVC kapı pencere üretiminde ciddi bir artış yaşanmış olduğu görülebiliyor. Dün 400 bin tonda olan üretimin bugün 100 binlerinde üzerinde bir rakamda olduğu biliniyor. Türkiye’den ihraç pazarlarına baktığımız da ise Rusya, Irak, Türkiye Cumhuriyetleri, İran, Afrika ve Balkan Ülkelerini görmek mümkün.

Bir not eklemek gerekirse Türkiye’de tam rakamlar olmamakla birlikte 200 bin ton dolayında pencere profili ihraç ediliyor.

 


İncele

Call Now ButtonAramak İçin Tıklayın
www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net