PVC Katkı Maddeleri Nelerdir?

PVC, plastik maddeler içerisinde en çok kullanım alanına sahip olan, ve hayatımızda birçok faaliyet kolunda şahitlik ettiğimiz bir maddedir.Çok yönlü olması ve
Kıyasla verimli olması onu vazgeçilmez kılmaktadır. Birçok alanda kullanılması içinde saf ile değilde, doğada bulunan diğer madde ve materyallerle karışım ya da
Alaşım yaptığı ve mevcut şekillere bu sayede erişerek evrildiğine şahit edilir. PVC’ye yapılacak karışım veya birtakım kimyasal birliktelikler söz konusu materyalin,
İncelmesi, yumuşaması, zaman zaman dayanıklılığının artması ve yalıtım ile kullanım ömrünün uzaması gibi kazanımlar elde edilebilecektir.Örneğin PVC Kapı ve
PVC Pencere bu hususta günlük hayatımızda Direkt olarak karşımıza çıkan örnektir.

PVC KATKI MADDELERİNİN İSİMLERİ NELERDİR?


*KURŞUN DENGELEYİCİLER,
*KADMİYUM STALİZATÖR,
*KALSİYUM_ÇİNKO STABİLAZATÖR,
*ORGANOTİN STABİLİZATÖR,
*PLASTİKLEŞTİRİCİ MADDELER,
*BARYUM ÇİNKO STABİLİZATÖRLERİ VE
İLGİLİ STABİLİZATÖRLER

PEKİ NEDEN BU MADDELER KULLANILMAKTADIR?


PVC maddesi günlük hayatta kullanmış olduğumuz madde halini almadan bir takım evrelerden ve kimyasal süreçlerden geçmektedir.Bu amaçla kullanılan kimyasal
Madde ya da materyaller genel olarak 3(üç)kategori şeklinde tanımlanır. Bunlar genel olarak kullanmakta olduğumuz bütün PVC mamüllerinde var olan yağlayıcı ile
Dengeleyicilerdir ve bunlara ek olarak üçüncü sırada malzemenin, esneklik derecesinin artırılması için kulanılan ana etmen madde olan, plastikleştiricilerdir. Örneğin
Bugün küresel manada hemen birçok hane ya da mesken de bulunan pimapen dayanıklı ancak esnek yapısına kavuşmak için PVC ham meddesi özellikle plastikleştirici
Ana etmen madde ile kimyasal tepkimeye girmesi sağlanmıştır. Yukarıda bahsedilen 3( üç ) ana amaç dışında,bir diğer katkı maddelerinin, işleme yardımcıları, dolgu
Maddeleri ile pigmentler ve darbe modifiye ediciler olduğu bilinmektedir. Bu sayılan maddeler de mamül halini alacak olan ürünün, bir takım kabiliyet ve özelliklerini
Artırmak ya da temelde bu özelliği kazandırma amaçlarını güttüğünü görmekteyiz. Bu amaçlar ise; malzemenin, ısıl ile ışık özellik ve kararlılığı; malzemenin mekanik bir
Takım meziyetlerini, renk ile elektriksel niteliğini ve berraklığını sağlamaktadır. Bu sayılan özellikteki malzemeler PVC ham maddesi ile üretilmek istenen ürünün özelliğine
Göre gerekli madde ile yüksek kabiliyetli karıştırıcı ile karıştırılarak toz halini alır.


İncele

Call Now ButtonAramak İçin Tıklayın
www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net www.turkkobi.net